ΚΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ/KONSTANTINOPOULOS VINEYARD

ΚΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.

Κεντρική σελίδα

Διεύθυνση κύριας επιχείρησης

ΜΑΡΑΘΙΑ ΗΛΕΙΑΣ

Τηλέφωνο: 6972114733

Φαξ: 2622028479

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dkonstantinopoylos@yahoo.com